وبلاگ علیرضا زاهدی کرمانی » 1393 » ژانویه

Telerik UI Controls 2014 Q1 SP1

چهارشنبه, فروردین ۲۰م, ۱۳۹۳ | نویسنده : علیرضا |

Telerik UI for ASP.NET AJAX 2014 1 403
Telerik UI for Silverlight 2014 1 0331
Telerik UI for WinForms 2014 1 402
Telerik UI for WPF 2014 1 0331

pluralsight SQL Server Using SQL Sentry Plan Explorer

چهارشنبه, فروردین ۲۰م, ۱۳۹۳ | نویسنده : علیرضا |

Learn how to make the most out of the Free and Pro Editions of the popular SQL Sentry Plan Explorer tool, applicable to anyone responsible for SQL Server performance tuning and query plan analysis, with any level of SQL Server experience.

 

Pluralsight SQL Server Using SQL Sentry Plan Explorer Part1
Pluralsight SQL Server Using SQL Sentry Plan Explorer Part2

Pluralsight SQL Server Performance Introduction to Query Tuning

چهارشنبه, فروردین ۲۰م, ۱۳۹۳ | نویسنده : علیرضا |

SQL Server performance tuning is an art to master – for developers and DBAs alike. This course takes a systematic approach to planning, analyzing, debugging and troubleshooting common query-related performance problems. This includes an introduction to understanding execution plans inside SQL Server.

Pluralsight SQL Server Performance Introduction to Query Tuning

Pluralsight SQL Server Common Performance Issue Patterns

چهارشنبه, فروردین ۲۰م, ۱۳۹۳ | نویسنده : علیرضا |

Learn how to recognize and diagnose more than 35 types of performance problems that can affect SQL Server; applicable to developers, DBAs, and anyone responsible for SQL Server, from SQL Server 2005 onwards

 

Pluralsight SQL Server Performance Common Performance Issue Patterns

pluralsight SQL Server Performance Indexing Basics

چهارشنبه, فروردین ۲۰م, ۱۳۹۳ | نویسنده : علیرضا |

This course teaches you how to master the art of performance tuning SQL Server by better understanding indexes.

 
 

pluralsight SQL Server Performance Indexing Basics

pluralsight SQL Server Query Plan Analysis

پنجشنبه, فروردین ۱۴م, ۱۳۹۳ | نویسنده : علیرضا |

SQL Server query plans contain a wealth of information that can be used to diagnose performance problems, but at first glance they appear complicated and difficult to understand. With more than 30 detailed demos, Joe shows you how to easily understand and interpret query plans so you can pinpoint performance problems. He starts by explaining the various methods of capturing query plans for later analysis, and how to recognize the basic elements of query plans along with their CPU, I/O, and memory costs and requirements. He then moves on to explaining all the common query plan operators and when they will be present in a query plan, along with notes on potential problems to watch out for. The final module explains common patterns to look for in query plans that indicate a performance problem that should be investigated and fixed.

pluralsight SQL Server Query Plan Analysis

Kendo UI Official Video Tutorial

چهارشنبه, فروردین ۱۳م, ۱۳۹۳ | نویسنده : علیرضا |

Pluralsight ASP.NET MVC 5 Fundamentals

چهارشنبه, فروردین ۱۳م, ۱۳۹۳ | نویسنده : علیرضا |

ASP.NET MVC 5 Fundamentals covers all the new features of ASP.NET MVC 5, as well as the new features for web developers in Visual Studio 2013, including WebApi 2, OWIN, Katana, SignalR, and the Entity Framework version 6.


Table of Contents


Pluralsight ASP.NET MVC 5 Fundamentals part1

Pluralsight ASP.NET MVC 5 Fundamentals part2

KendoUI v2014.1.318 + Shamsi DatePicker

پنجشنبه, فروردین ۷م, ۱۳۹۳ | نویسنده : علیرضا |
دوستانی که احتیاج به DatePicker شمسی بر روی KendoUI دارند، اون رو بر روی نگارش ۲۰۱۴٫۱٫۳۱۸ درست کردم که می تونند اون رو از اینجا دانلود کنند.

ایرادات DatePicker و TimePicker برطرف شد!

 

FastReport.Net 2014.2.3

چهارشنبه, فروردین ۶م, ۱۳۹۳ | نویسنده : علیرضا |


FastReport ابزاری ساده، سریع، کم حجم و بسیار قدرتمند برای تولید گزارشات می باشد.

امکانات:

  • امکان اتصال به همه دیتابیس ها.
  • امکان طراحی فرمهای دریافت پارامترهای گزارش از کاربر.
  • امکان تغییر و طراحی گزارش در برنامه شما توسط کاربر.
  • پشتیبانی از محیط فارسی.
  • امکان خروجی گزارش به فرمت های مختلف.
  • امکان چاپ ، Cellular Text، Richtext، CheckBox، BarCode
  • و …

http://uplod.ir/n342yz9vmsvh/FastReport.Net_2014.2.3.Net4.rar.htm